எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆரோக்கியம் மதுரநாயகம் (மதுரம்) Premium Design

திரு ஆரோக்கியம் மதுரநாயகம் (மதுரம்)

Born 20/02/1953 - Death 09/01/2021 நானாட்டன் (Birth Place) பிரான்ஸ் Villepinte (Lived Place)