எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சிவகாமசுந்தரி புவனேந்திரன் Premium Design

அமரர் சிவகாமசுந்தரி புவனேந்திரன்

Born 03/12/1961 - Death 01/02/2020 கொக்குவில் மேற்கு (Birth Place) ஜேர்மனி Nuremberg (Lived Place)