எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பார்வதி சேனாதிராஜா

திருமதி பார்வதி சேனாதிராஜா

Born 11/06/1935 - Death 09/01/2021 மலேசியா (Birth Place) திருகோணமலை (Lived Place)