எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிர்காமு வைரவநாதர் (சந்திரா)

திரு கதிர்காமு வைரவநாதர் (சந்திரா)

Born 12/08/1943 - Death 09/01/2021 கொடிகாமம் (Birth Place) கொடிகாமம் (Lived Place)