எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவபாக்கியம் பஞ்சநாதன் Premium Design

திருமதி சிவபாக்கியம் பஞ்சநாதன்

Born 14/11/1920 - Death 01/12/2020 மருதானை (Birth Place) கொழும்பு, மலேசியா, கனடா (Lived Place)