எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கணபதிப்பிள்ளை பூரணம்

அமரர் கணபதிப்பிள்ளை பூரணம்

Born 27/07/1929 - Death 26/11/2010 நீர்வேலி (Birth Place) நீர்வேலி (Lived Place)