எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குணரத்தினம் கணேசலிங்கம் (வீவல்- S. K. K) Premium Design

திரு குணரத்தினம் கணேசலிங்கம் (வீவல்- S. K. K)

Born 04/07/1949 - Death 19/12/2020 கொக்குவில் மேற்கு (Birth Place) கொக்குவில் மேற்கு (Lived Place)