எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவநாதன் வைத்தியநாதர் Premium Design

திரு சிவநாதன் வைத்தியநாதர்

Born 04/01/1949 - Death 21/10/2020 யாழ். ஈச்சமோட்டை (Birth Place) பிரான்ஸ் Nancy (Lived Place)