எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2nd Year Remembrance

Late Chithamparapillai Pushpamalar Premium Design

Late Chithamparapillai Pushpamalar

Born 14/05/1946 - Death 03/10/2018 Palai (Birth Place) Canada Toronto (Lived Place)