எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெயரட்ணம் ஜெயசீலன் Premium Design

திரு ஜெயரட்ணம் ஜெயசீலன்

Born 30/05/1976 - Death 21/09/2020 முல்லைத்தீவு (Birth Place) சுவீஸ் Valais (Lived Place)