எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணபதிப்பிள்ளை சரவணமுத்து Premium Design

திரு கணபதிப்பிள்ளை சரவணமுத்து

Born 01/01/1970 - Death 01/01/1970 யாழ். மிருசுவில் (Birth Place) யாழ். மிருசுவில் (Lived Place)