எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பையா தியாகலிங்கம் Premium Design

திரு தம்பையா தியாகலிங்கம்

Born 10/03/1953 - Death 21/08/2020 காரைநகர் களபூமி (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் (Lived Place)