எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சூசைமுத்து அலோசியஸ் Premium Design

திரு சூசைமுத்து அலோசியஸ்

Born 01/08/1947 - Death 15/08/2020 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) பக்ரைன் (Lived Place)