எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அப்புத்துரை வென்செஸ்லோஸ் அரியநாயகம் (கலாபூஷணம் புலவர்  A.W அரியநாயகம் J.P) Premium Design

திரு அப்புத்துரை வென்செஸ்லோஸ் அரியநாயகம் (கலாபூஷணம் புலவர் A.W அரியநாயகம் J.P)

Born 29/09/1938 - Death 12/08/2020 நெடுந்தீவு (Birth Place) நெடுந்தீவு (Lived Place)