எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா பாலசுந்தரம்

திரு கந்தையா பாலசுந்தரம்

Born 28/09/1943 - Death 06/08/2020 குப்பிளான் (Birth Place) சுவிஸ் (Lived Place)