எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. புஸ்பநாதன் அழகையன் Premium Design

திரு. புஸ்பநாதன் அழகையன்

Born 30/10/1965 - Death 04/07/2024 யாழ்ப்பாணம் கரவெட்டி (Birth Place) ஜேர்மனி Dortmund, கனடா Brampton (Lived Place)