எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மகேஸ்வரி சிவசுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி மகேஸ்வரி சிவசுப்பிரமணியம்

Born 02/05/1944 - Death 05/07/2024 யாழ். ஆனைப்பந்தி (Birth Place) கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி (Lived Place)