எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி செல்லையா பத்மாவதி Premium Design

செல்வி செல்லையா பத்மாவதி

Born 22/11/1941 - Death 01/07/2024 யாழ். காங்கேசந்துறை பளை (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)