எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பேரம்பலம் கந்தசாமி Premium Design

திரு பேரம்பலம் கந்தசாமி

Born 18/11/1941 - Death 03/07/2024 வவுனியா நெடுங்கேணி (Birth Place) வவுனியா சாஸ்திரி கூளாங்குளம் (Lived Place)