எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Dr. மரியா ராஜினி அரியரத்தினம் Premium Design

Dr. மரியா ராஜினி அரியரத்தினம்

Born 14/04/1954 - Death 17/06/2024 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) பிரித்தானியா Manchester (Lived Place)