எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மகேந்திரன் கந்தசாமி Premium Design

திரு மகேந்திரன் கந்தசாமி

Born 13/11/1949 - Death 26/06/2024 யாழ். பருத்தித்துறை (Birth Place) ஜேர்மனி Frankfurt (Lived Place)