எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராதாகிருஸ்ணன் தனலட்சுமி

திருமதி இராதாகிருஸ்ணன் தனலட்சுமி

Born 20/05/1956 - Death 14/02/2024 ஆறுமுகத்தான் புதுக்குளம் ஓமந்தை (Birth Place) தோணிக்கல் சிவன்கோவில் வீதி (Lived Place)