எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கனகராஜா இராசமணி

திருமதி கனகராஜா இராசமணி

Born 14/05/1937 - Death 03/02/2024 யாழ். இருபாலை (Birth Place) ஜேர்மனி Cologne (Lived Place)