எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஸ்வலிங்கம் மதியாபரணம் (மோகன்)

திரு விஸ்வலிங்கம் மதியாபரணம் (மோகன்)

Born 20/09/1961 - Death 08/02/2024 யாழ்ப்பாணம் புங்குடுதீவு (Birth Place) சுவிஸ் St Gallen Gossau (Lived Place)