எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ரிஷிகேசன் இராஜேஸ்வரன் Premium Design

திரு ரிஷிகேசன் இராஜேஸ்வரன்

Born 21/02/1984 - Death 06/02/2024 பிரித்தானியா லண்டன் (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)