எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகரத்தினம் சூசானந்தன் Premium Design

திரு கனகரத்தினம் சூசானந்தன்

Born 05/08/1952 - Death 04/02/2024 யாழ்ப்பாணம், (Birth Place) தென் ஆப்பிரிக்கா Zambia, கனடா Toronto (Lived Place)