எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லத்துரை திருநாவுக்கரசு Premium Design

திரு செல்லத்துரை திருநாவுக்கரசு

Born 16/04/1958 - Death 02/02/2024 யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் (Lived Place)