எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.அருள் கூறேதாஸ் ஞானப்பிரகாசம் Premium Design

திரு.அருள் கூறேதாஸ் ஞானப்பிரகாசம்

Born 26/02/1938 - Death 30/12/2023 யாழ்ப்பாணம் சில்லாலை (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)