எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மகேந்திரன் பண்டாரி

திரு மகேந்திரன் பண்டாரி

Born 01/09/1951 - Death 29/11/2023 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) ஐக்கியஅமெரிக்கா Rochester, New York (Lived Place)