எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நிரஞ்சன் பிறேமாவதி

திருமதி நிரஞ்சன் பிறேமாவதி

Born 03/01/1961 - Death 11/11/2023 யாழ்ப்பாணம் கரம்பன் காளிகோவிலடி (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)