எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பசுபதிப்பிள்ளை நேசம்மா

திருமதி பசுபதிப்பிள்ளை நேசம்மா

Born 09/10/1935 - Death 04/11/2023 யாழ். புங்குடுதீவு (Birth Place) யாழ். புங்குடுதீவு (Lived Place)