எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு யோகேஸ்வரன் சிவப்பிரகாசம்

திரு யோகேஸ்வரன் சிவப்பிரகாசம்

Born 22/10/1964 - Death 04/11/2023 யாழ்ப்பாணம் சண்டிலிப்பா (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)