எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜேஸ்வரி நவரத்தினம்

திருமதி இராஜேஸ்வரி நவரத்தினம்

Born 10/02/1933 - Death 09/11/2023 யாழ்ப்பாணம் தாவடி (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)