எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விஜயகுமாரி விக்னேஸ்வரன்

திருமதி விஜயகுமாரி விக்னேஸ்வரன்

Born 17/07/1954 - Death 27/10/2023 திருகோணமலை (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)