எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிரித்தம்பி சின்னத்துரை

திரு கதிரித்தம்பி சின்னத்துரை

Born 20/01/1935 - Death 27/10/2023 யாழ்ப்பாணம் குப்பிளான் (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் குப்பிளான் (Lived Place)