எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அற்புதம் பூரணம்

திருமதி அற்புதம் பூரணம்

Born 08/07/1944 - Death 28/10/2023 யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலி (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலி (Lived Place)