எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி செல்லப்பா சிவபாக்கியம் Premium Design

செல்வி செல்லப்பா சிவபாக்கியம்

Born 07/12/1949 - Death 25/10/2023 யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலி (Birth Place) பிரான்ஸ் Meaux (Lived Place)