எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவா இரட்ணராஜா

திரு சிவா இரட்ணராஜா

Born 05/02/1950 - Death 19/10/2023 யாழ்ப்பாணம் பண்ணாகம் சுழிபுரம் (Birth Place) அமெரிக்கா (Lived Place)