எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஏகாம்பரம் தயாபரன்

திரு ஏகாம்பரம் தயாபரன்

Born 18/05/1963 - Death 30/07/2020 அச்சுவேலி (Birth Place) சுவிஸ் சூரிச் (Lived Place)