எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சின்னம்மா ​விஸ்வலிங்கம் Premium Design

திருமதி சின்னம்மா ​விஸ்வலிங்கம்

Born 03/02/1933 - Death 22/07/2020 கரவெட்டி (Birth Place) கணுக்கேணி கிழக்கு (Lived Place)