எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லத்துரை கனகம்மா Premium Design

திருமதி செல்லத்துரை கனகம்மா

Born 28/11/1938 - Death 26/08/2023 யாழ். மல்லாகத்தை (Birth Place) சுவிஸ் Zürich (Lived Place)