எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Dr Subramaniam Jegadason Premium Design

Dr Subramaniam Jegadason

Born 01/01/1970 - Death 10/07/2020 யாழ். பருத்தித்துறை (Birth Place) பிரித்தனியா Retford, Nottinghamshire (Lived Place)