எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஐயம்பிள்ளை விஸ்னுகரன்

அமரர் ஐயம்பிள்ளை விஸ்னுகரன்

Born 17/09/1975 - Death 24/07/2022 கிளிநொச்சி வட்டக்கச்சி (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)