எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

அமரர் வன்னியசிங்கம் ராஜ்குமார்

அமரர் வன்னியசிங்கம் ராஜ்குமார்

Born 15/06/1955 - Death 22/07/2022 யாழ். மயிலியதனை கம்பர்மலை (Birth Place) முல்லைத்தீவு வவுனிக்குளம் (Lived Place)