எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இராமசாமி சரவணமுத்து Premium Design

அமரர் இராமசாமி சரவணமுத்து

Born 27/10/1931 - Death 19/08/2013 பூநகரி மட்டுவில் (Birth Place) பிரான்ஸ் Creteil (Lived Place)