எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணபதிப்பிள்ளை குலசிந்தாமணி

திரு கணபதிப்பிள்ளை குலசிந்தாமணி

Born 09/07/1945 - Death 13/07/2020 மண்டைதீவு 4ம் வட்டாரம் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)