எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பையா அழகியநாதன் (நாதன்)

திரு தம்பையா அழகியநாதன் (நாதன்)

Born 02/10/1989 - Death 02/08/2023 யாழ். வேலணை மேற்கு (Birth Place) பிரான்ஸ் Le Blanc-Mesnil (Lived Place)