எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவனேஸ்வரி தியாகராஜா

திருமதி புவனேஸ்வரி தியாகராஜா

Born 25/10/1936 - Death 12/07/2020 கொக்குவில் மேற்கு (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)