எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பரமேஸ்வரி புலேந்திரன்

திருமதி பரமேஸ்வரி புலேந்திரன்

Born 23/01/1954 - Death 24/07/2023 யாழ். உசன் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)