எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யோசவ்வீன் அன்ரனிப்பிள்ளை (பூமணி) Premium Design

திருமதி யோசவ்வீன் அன்ரனிப்பிள்ளை (பூமணி)

Born 26/06/1937 - Death 13/07/2023 யாழ். புலோலி (Birth Place) கொழும்பு தெஹிவளை (Lived Place)